821703641 - Silk Long Kimono - Autumn: Banks of the Seine